English | Romana

Digital Culture Erasmus+ project

Improving the Digital Competences and Social Inclusion of Adults in Creative Industries

The project aims to create a sustainable and efficient education program dedicated to adult learners with low digital skills and low-qualified adults involved in the creative industries sector from Romania, Italy, Austria, Denmark, Lithuania, UK and Ireland.

Objectives:

 • To enhance awareness of the need for training in digital skills for the creative industries and to design the Guidelines for Digital Competences for Creative Industries
 • To create an online and mobile Virtual Learning Hub for the ‘Digital Skills and Social Inclusion for Creative Industries and Culture Course’, as a blended learning and online course (MOOC)
 • To improve the achievement and recognition of digital skills through formal and informal learning by introducing Digital Skills e-assessment and Open Badges for adult education in Creative Industries

Partners:

 • Politehnica University of Timisoara, Romania
 • Roma Tre University, Italy
 • Aalborg University, Denmark
 • Graz University, Austria
 • Dublin City University, Ireland
 • Timisoara European Capital of Culture Association, Romania
 • JME Associates Ltd, UK
 • National Association of Distance Education, Lithuania


Project duration:

1 October 2018 – 31 March 2021

Contact:

www.digiculture.eu

Diana Andone, UPT (diana [dot] andone [at] upt [dot] ro)

 

English | Romana

Cultura Digitală - Proiect Erasmus+

Perfecționarea competențelor digitale și îmbunătățirea incluziunii sociale a adulților în industriile creative

Proiectul își propune să creeze un program educațional durabil și eficient dedicat adulților cu competențe digitale scăzute și cei cu un nivel scăzut de calificare implicați în sectorul industriilor creative din România, Italia, Austria, Danemarca, Lituania, Marea Britanie și Irlanda.

Obiective:

 • Creșterea gradului de conștientizare a nevoii de formare în domeniul competențelor digitale pentru industriile creative.
 • Crearea unui Hub integrat de învățare virtuală online și pe mobil.
 • Proiectarea, dezvoltarea și furnizarea cursului de ‚Competențe digitale și incluziune socială pentru industriile creative și cultură’, curs de învățare mixtă (blended) și un curs complet online (MOOC)
 • Îmbunătățirea realizării și recunoașterii competențelor digitale prin învățarea formală și informală prin introducerea evaluării online a competențelor digitale și a insignelor deschise pentru educația adulților în industriile creative.

Parteneri:

 • Universitatea Politehnica Timișoara, România
 • Universitatea Roma Tre, Italia
 • Universitatea din Aalborg, Danemarca
 • Universitatea din Graz, Austria
 • Universitatea Dublin City, Irlanda
 • Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană, România
 • JME Associates Ltd, Marea Britanie
 • Asociația Națională în Educația la Distanță, Lituania


Perioada proiectului:

1 octombrie 2018 – 31 martie 2021

Contact:

www.digiculture.eu

Diana Andone, UPT (diana [dot] andone [at] upt [dot] ro)